INTERIÉR

Ceny jsou bez DPH 

Běžný pravidelný úklid

malé kanceláře, byty, privátní ordinace, obchody, ateliéry, rezidenční vily aj.

290,-Kč/1hod 

Hrubý úklid 

investoři, stavební firmy, podniky, hotely aj.

individuální (dle množství a použitého materiálu) 

Úklid bytu do 50m2

generální úklid  

1190 Kč

Úklid bytu do 80m2

generální úklid 

1590 Kč

Úklid bytu do 120m2

generální úklid 

1990 Kč

Denní úklid

 • Vyprázdnění odpadkových košů v kancelářích, na chodbách a toaletách, vč. vynesení odpadu do odpadových nádob objednatele.
 • Vyprázdnění a umytí popelníků.
 • Zametení a vytření podlah s pevnou krytinou (PVC, dlaždice aj.).
 • Otření dveří kolem klik z obou stran.
 • Setření prachu z pracovních stolů, telefonních přístrojů, stolních lamp aj.).
 • Očištění koberců mechanickým kartáčem, luxování.
 • Umytí sociálních zařízení (WC, sprchy, umývárny, kuchyňky, šatny aj.)
 • Vyvětrání místností.
 • Očištění dveřních rohožek a venkovních roštů.
 • Kontrola funkčnosti zařízení v uklizených prostorách (osvětlení, splachovače, baterie aj.) a nahlášení závad pověřenému zaměstnanci objednatele

1x týdně 

 • Umytí dveří a zárubní z obou stran.
 • Omytí madel zábradlí u schodišť a vestibulů, balkónů, aj.
 • Otření židlí a pevných částí křesel.
 • Umytí keramických obkladů sociálních a ostatních zařízení.
 • Umytí a desinfekce odpadkových košů a nádob na toaletách.
 • Otření obrazů, ozdob a dalších zavěšených předmětů.
 • Umytí obkladů stěn (dřevěné, korkové aj.).
 • Vyčistění kabin výtahů.
 • Kompletní desinfekce a umytí sociálních zařízení (WC, sprchy, umývárny), vč. ostatních příslušenství (kuchyňky, šatny aj., vč. vyčištění chromových baterií u sprch, umyvadel, bidetů aj.) 

1x za 14dní 

 • Vyčištění zrcadel a skel nábytku. 1 x za 14 dnů
 • Omytí vnitřních okenních parapetů a nízkého nábytku do výše 1.8 m.

1 x za měsíc 

 • Omytí a vyleštění nábytku. 1 x měsíčně
 • Setření prachu z vysokého nábytku - nad 1.80 m. 1 x měsíčně
 • Omytí a očištění požární techniky (přístrojů, hydrantů aj.) 1 x měsíčně
 • Otření vypínačů, zásuvek, povrchů přístupných rozvoden 1 x měsíčně 

.